Вие сте тук:   Начало Услуги Преводи

Преводи


Преводаческа агенция „Албион БГ” ЕООД
извършва преводи на всякакви текстове и документи от и на езиците, изброени в ценовата листа. Преводачите, с които работим, имат необходимия опит и квалификация в сферата на писмените преводи. Фирмата ни има договор, сключен с Министерство на външните работи на Република България, което означава, че извършваните от нас преводи са с небходимия лиценз, удостоверяващ верността на готовия продукт. Можем да ви помогнем във всякакви ситуации, свързани с вашата стопанска дейност или лични дела, при които имате нужда от такъв вид услуги – превод на кореспонденцията, която водите с чужди физически и юридически лица, превод на договори, които подписвате с тях, на сертификати, изисквани съгласно съществуващите закони и разпоредби в Европейския съюз и извън него. Гарантираме спазване на договорените срокове и точност на преводите, както и пълна конфиденциалност на информацията, която ни предоставяте. Нашата главна цел е да ви помогнем да осъществите качествена и бърза комуникация с вашите партньори и да ви улесним при уреждането на документите, свързани с дейността ви и с личните ви въпроси.