Вие сте тук:   Начало Полезни връзки

Полезни връзки


Институции, извършващи заверки и легализация на документи:

Министерство на външните работи
Сектор "Заверки и легализации" - легализира всички документи за/от чужбина
Министерство на вътрешните работи
Заверява всички документи, издадени от Районни полицейски управления, Национална следствена служба и КАТ.
Министерство на отбраната
Заверява всички документи, издадени от Военни окръжия и учебни заведения към системата на отбраната.
Министерство на финансите
Заверява всички документи, издадени от поделенията на НАП и данъчни подразделения.
Министерство на земеделието и храните
Заверява всички документи, издадени от подразделенията на Национална служба за растителна защита и на Министерството на земеделието и горите.
Министерство на правосъдието
Заверява всички документи, издадени от Районни и градски съдилища, от фирмени отделения.
Министерство на труда и социалната политика
Заверява всички документи, издадени от социалните служби.
Министерство на образованието, младежта и науката
Заверява всички документи, издадени от училища и университети.
Министерство на здравеопазването
Заверява всички документи, издадени от болници, поликлиники и учебни заведения към Министерството на здравеопазването.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Заверява всички документи, издадени от неговите подразделения и учебни заведения към Министерството на транспорта и съобщенията.
Министерство на културата
Заверява всички документи, издадени от културните институти и училищата към Министерството.
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Българска народна банка
Консулски и дипломатически представителства на Република България